Liturgische paaskaarsen 2024


paaskaars 2024 wassen reliëf met Anker Kruis en Hart
Paaskaars PK43 Geloof Hoop Liefde

1 Korintiërs 13,13 zegt: "Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde." Dit vers herinnert ons eraan dat liefde de grootste deugd is die we kunnen koesteren. Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus Christus, die ons de ultieme liefdesdaad toonde door zijn leven te geven voor ons. Het is een tijd waarin we ons geloof in zijn verrijzenis versterken en hoop putten uit de belofte van eeuwig leven. Maar bovenal herinnert Pasen ons eraan dat Gods liefde voor ons onvoorwaardelijk is en dat we die liefde moeten delen met anderen, zoals Jezus dat deed. Dus terwijl we Pasen vieren, laten we ons geloof, hoop en liefde versterken en deze deugden verspreiden naar anderen, waardoor we de ware betekenis van Pasen belichamen.

Beschikbare maten
Gewicht (kg) Lengte (cm)
3 90
3 115
4 100
4 120
5 100
5 120
6 100
6 120
7 100
7 120
10 120